Technologie


Firma nasza wykonuje usługi następującymi środkami:

  • piasek o różnej granulacji
  • śrut
  • korund
  • szkło różnej granulacji, jest to nowa technologia na rynku światowym oraz bardzo rzadko używana w Polsce
  • SKAT PLUS PLASTIC (do przedmiotów delikatnych, antyków, wyrobów jubilerskich itp.)
  • SILIKON CARBIDE
  • ALUMINIUM OXIDE
  • STEEL GRIT
  • GLASS BEADS

Piaskowanie

to proces technologiczny, którego zadaniem jest czyszczenie albo kształtowanie, za pomoca strumienia sprężonego powietrza zawierającego cząsteczki twarde, powierzchni np. metali.

W zakresie efektów piaskowanie podobne jest do szlifowania, niemniej powierzchnia po piaskowaniu jest o wiele gładsza. Ponadto wykorzystując do piaskowania sprężone powietrze nie ma problemów z czyszczeniem zakrzywień, zagłębień i innych trudno dostępnych powierzchni.

Najczęściej do piaskowania, jako cząstki twarde zawarte w sprężonym powietrzu, używa się rozdrobnione materiały, jak szkło, metal, suchy lód, żużel.

Korozja

to ogólna nazwa procesu niszczącego mikrostrukturę materiału prowadzącego do zniszczenia materiału. Procesy korozyjne zachodzą pod wpływem reakcji chemicznych i elektrochemicznych na połączeniu materiału i środowiska.

Antykorozja, zabezpieczenie antykorozyjne

- jedną z podstawowych metod zabezpieczania antykorozyjnego, stosowaną przez nasza firmę jest technologia natryskowa. Antykorozja (ochrona przed korozją) najczęściej polega na nakładaniu warstwy metalu na powierzchnię wyrobu, co służy z jednej strony jego ochronie, a równocześnie może pełnić funkcje ozdobne.